Šiais metais Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kvietė visus linksmai ir išradingai minėti Lietuvos gimtadienį.

Šiai šventei mūsų mokykloje buvo pradėta ruoštis iš anksto. Neformaliojo švietimo organizatorė Edita Dovidonienė subūrė grupę mokytojų, aptarė šventės scenarijų, moksleivius mokė dainų. Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Skučienė padėjo moksleiviams knygose ir internete susirasti posmų ir mokė skaitymo raiškos, istorijos mokytoja Lina Ulinienė konsultavo ruošiant skaidres, dailės mokytoja Gitana Kokmanienė su jaunaisiais floristais iš popieriaus pagamino Gedimino pilį, bibliotekoje vyko tautinių juostų pynimas, sporto salėje Vasario 16 skirtas krepšinio turnyras.

„Medžio, kaip ir tautos, tvirtybė – šaknyse. Kiekviena nauja karta klausia, iš kur atėjo, nes nori žinoti, kur eina. Šakotas Lietuvos istorijos medis, tvirtai po savo plačiomis šakomis saugo istorinę atmintį.  Ji aplaistyta savanorių, Lietuvą gynusių karių krauju, tapusi Vėliava rezistentams ir nuėjusi į gilų pogrindį tarybiniais metai. Šiandien ji vėl su mumis“ Šiais žodžiais Gintarė ir Tadas pradėjo šventinį renginį „Tikėkime Lietuva“.

Sugiedojus Lietuvos respublikos himną su švente visus pasveikino mokyklos direktorius Antanas Indriulis ir profesinio skyriaus vedėja Albina Kavaliauskienė. Administracijos atstovai stropiems ir darbštiems moksleiviams: Odetai Mikalajūnaitei, Ainai Jasėnaitei, Gvidui Molnikui, Lauritai Vareikaitei, Antanui Samuičiui, Gintarei Pilibaitytei, Žanetai Skėberytei, Tomui Jakovlevui, Gyčiui Spalvai, Ovidijui Bartkui, Tadui Galvosui ir Jonui Grigelioniui įteikė padėkas.

Ilgą ir sunkų Lietuvos istorijos kelią priminė Dovilė ir Neringa, eilėraščius skaitė Aina  ir Einaras.  Dainas, „Rudens naktis sustojo“, „Lietuva“ ir „Mano kraštas“, atliko estradinio ansamblio moksleiviai: Gintarė, Greta, Tadas ir Justas.

„Mes tikime Lietuva, tikime ateitimi, džiaugiamės, kad esame lietuviai“, skandavo moksleiviai.

Estradinio ansamblio kvartetas su vadove Edita Dovidoniene, tą pačią dieną dainą „Mano karštas“, dovanojo visiems žeimeliečiams, susirinkusiems į Didžiąją karčemą švęsti Lietuvos gimtadienio.

Regina Noreikienė
bibliotekininkė

Seimas 2017 metus paskelbė Tautinio kostiumo metais. Viena iš kostiumo dalių – tautinė juosta.

Vasrio 14 d. bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvėlės, buvusi mūsų mokyklos moksleivė Jurgita Povilionienė, demonstravo pynimo procesą ir savo nupintas juostas. Jurgita senojo amato išmoko Pasvalio internatinėje mokykloje ir juostas pina nuo 9 metų. Tai pomėgis nereikalaujantis ypatingų darbo priemonių, užtenka paprasto pagaliuko arba liniuotės ir žinoma siūlų. Jos rankų darbo tautine atributika yra pasipuošęs ne vienas meno kolektyvas.

Nuo 9 iki 13 valandos visi norintys galėjo ateiti ir stebėti miklų Jurgitos pirštų darbą. Viešnia moksleiviams pasakojo apie etnografiniuose regionose vyraujančias spalvas, pristatė mūsų žiemgališkas juostas, o tą dieną pynė trispalvę – Lietuvos gimtadieniui.

Regina Noreikienė
bibliotekininkė

 

Sausio 27 d.  į gyvenimą išlydėjome absolventus mūsų mokykloje įgijusius pardavėjo ir suvirintojo kvalifikaciją.
Tokia jau mokyklos misija – sutikti, suteikti žinių, praktinių įgūdžių, gyvenimo išminties ir vieną dieną atsisveikinti. Ta proga, neformaliojo švietimo organizatorė Edita Dovidonienė ir jos nuolatiniai pagalbininkai, estradinio ansamblio dalyviai ir skaitovai, kas metai absolventams dovanoja šventę.

Renginio vedantieji Eglė Nainienė ir Tadas Galvosas, į susirinkusius prabilo atsisveikinimo eilėmis.
Išeinantiems į darbo rinką absolventams, nuoširdžiausius palinkėjimus išsakė mokyklos direktorius Antanas Indriulis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Lacienė ir profesinio skyriaus vedėja Albina Kavaliauskienė. Administracijos atstovai palinkėjo sėkmės, nenustoti tobulintis ir mokytis, pasidžiaugė, kad gražių atsiliepimų apie mūsų parengtus suvirintojus išgirdo kvalifikacinio egzamino metu iš  komisijos atstovų.

16 pardavėjų grupės moksleiviai, už įgytas žinias ir praktinius įgūdžius, dėkojo grupės auklėtojai Juritai Krūminienei ir profesijos mokytojai Onai Užkuraitienei.

Profesinio skyriaus vedėja Albina Kavaliauskienė ir mokyklos direktorius Antanas Indriulis absolventams įteikė įgytus pardavėjo ir suvirintojo  kvalifikacijos pažymėjimus.

Estradinio ansamblio dalyvių sudainuotos dainos, „Netikėk, ką priešai suoks“ ir „Paskutinis skambutis“, bei prasmingos eilės, kiekvienam leido nostalgiškai pakeliauti savo gyvenimo prisiminimų takais.

Regina Noreikienė
bibliotekininkė

 

(pal. Fr. Ozanam)

Baigiantis popiežiaus Pranciškaus paskelbtiems Gailestingumo metams, grupė Žeimelio žemės ūkio mokyklos moksleivių, apsilankė parodoje: ,,Gailestingumo keliu: šventieji mene“.  Parodos ekspozicijoje –  Lietuvos Dailės muziejaus ir ,,Aušros“ muziejaus  XVIII-XIX a. Šventųjų paveikslai. Taip pat nešiojamieji altorėliai iš Telšių vyskupijos Mosėdžio ir Ylakių bažnyčių.

Dėkingi mokyklos direktoriui už palaikymą ir transportą, kad 2017m. sausio 17 dieną galėjome pabuvoti H. Frenkelio viloje, Šiauliuose. Ekskursijos metu moksleiviai susipažino su Šventųjų gyvenimo istorijomis, sužinojo apie menininkus, nutapiusius šiuos paveikslus. Taip pat buvo įdomios istorijos apie simbolius, užkoduotus šiuose kūriniuose.

Pagal Joaną Prancišką Šantalietę, Viešpats savo meilės dovaną ir mūsų laimę amžinybėje susiejo su tuo, kaip nugalime save. Ateiname į šį pasaulį šiurkštūs, grubūs, pilni blogų polinkių, kuriuos turime savyje išnaikinti. Jei to nepadarysime, niekada nepriartėsime prie Jo šventumu ir tobulumu.

Gyvenime būkime stiprūs ne tiek fizine jėga, kiek galinga dvasios tvirtybe.

Tikybos mokytoja Vilma Plačakienė

parodoje2016